Bài viết đáng chú ý

ÔN TẬP TIN HỌC LỚP 3

Chủ đề 6: Quản lí tệp tin và thư mục Câu hỏi ôn tập: Hãy miêu tả các bước tạo 1 thư mục mới. Hãy miêu tả các bước để đổi tên một tệp tin hoặc thư mục. Hãy miêu tả các bước di chuyển tệp tin hoặc thư mục sang vị trí khác Chủ đề 19: Thế giới Internet Câu hỏi ôn tập: Internet … Đọc tiếp ÔN TẬP TIN HỌC LỚP 3